Реакција: Омаловажувањето и омразата не се патриотски вредности

Ekvalis 17.11.2023 Соопштенија за јавност