Препознавање и дејствување против врсничкото вознемирување преку театар