Програма за демократија

Еквалис активно се залага за подобрување на состојбата на демократијата во Северна Македонија. Нашата организација работи на обезбедување образовни можности за младите, граѓаните, активистите и едукаторите, кои ќе го олеснат градењето на инклузивни демократски општества. Ние имаме визија за демократија која е изградена на потребите на оние кои се маргинализирани и каде маргинализираните заедници преземаат акција во обликувањето на инклузивни демократии.