Младинската програма „Културолошки несогласувања како продукт на стереотипи и предрасуди“ е отворенa за сите средношколци од територијата на град Скопје. Ние живееме во едно мултикултурно опшество и поради недоволно познавање на другите култури често се раѓаат стереотипи и предрасуди кои водат до конфликти. Доколку сакате да научите повеќе за културата и како да ги надминеме стереотипите и предрасудите, тогаш пријавете се на оваа програма, која ќе биде водена од претходно обучени врснички едукатори. Програмата се

Stand Together In Solidarity

Posted by admin on  February 4, 2020

0
Category: English, Projects
In October of 2019, two participants from Ekvalis went on a study visit “Stand Together In Solidarity” to Durres, Albania with the goal to expand their knowledge about Erasmus+ and EVS/ESC's. Attending the study visit were participants from 10 countries (Albania, North Macedonia, Bulgaria, Belgium, The Netherlands, Turkey, Spain, Italy, Romania and Greece). The study visit lasted around 6 days and within those days there were lots of activities and practices that helped to learn

Positive Eco Change Leaders

Posted by admin on  February 4, 2020

0
Category: English, Projects
In the period of July 8th to July 16th, EKVALIS had 6 young adults travel to Kudowa-Zdroj, Poland to represent North Macedonia in the topic of zero waste, global warming and ecology. 5 different countries participated in this project (North Macedonia, Italy, Lithuania, Croatia and Poland), bringing the total of participants to around 30 people. During the entire youth exchange the participants from each countries had opportunities get to know one another thru team-building exercises,
Младинската програма „Родова и ЛГБТ+ стигматизација“ е отворенa за сите средношколци од територијата на град Скопје. Доколку сакате да научите повеќе за разликите меѓу полот и родот, родовите улоги, поделбата на типично „машки“ и типично „женски“ професии, родовата стигматизација, родовото базирано насилство, како и ЛГБТ+ стигматизацијата -тогаш пријавете се на оваа програма. Програмата ќе биде водена од обучени врснички едукатори. Потребата да ги отвораме темите за родот и сексуалноста меѓу самите средношколци е голема и
Младинската програма на тема „Врсничко насилство“ е отворена за средношколци од територијата на град Скопје. Врсничкото насилство е голем проблем во нашето општество и многу често е застапено и во различни форми, и многу од средношколците претрпуваат големи трауми кои ги следат низ целиот живот. Поради тоа е од голема важност овие теми да бидат дискутирани и отворани меѓу младите. Младинската програма за врсничко насилство ќе биде спроведена преку врсничка едукација односно од страна на

Leave a Reply