Младински програми

Еквалис спроведува неколку младински програми кои веќе имаа неколку едиции и групи на учесници. Преку нашите младински програми обучивме, споделивме знаење и ги подготвивме со вештини повеќе од 500тини млади луѓе. Нашите програми за млади се целосно засновани на методите на неформално образование, тие имаат ангажиран пристап насочен кон учесниците и ги ангажираат младите во дискусии за вистински актуелни прашања кои што се релевантни за токму за нив. Еквалис има развиено и бројни финални производи како дел од овие програми.