Tel: +389 71 330 266

Интервју со Лила Милиќ „ЛГБТ младите се иселуваат во потрага по слободен живот“

 Лила Милиќ е трансродова личност. Лила активно работи како активистка за заштита  на правата на трансродовите лица и сексуалните работници во Северна Македонија. Лила е една од основачките на иницијативата Трансформа којашто има за цел да ја зголеми видливоста на трансродовите лица. Во продолжение е интервјуто коешто група на средношколци…

Continue Reading

Ron Athey на отворањето на Скопскиот викенд на гордоста 2019

Скопскиот Викенд на гордоста ќе се одвива за време на два викенди во месец јуни: 7-9 јуни и 14-16 јуни. Целта на серијата настани во рамки на Викендот на гордоста е да креираат простор за, и да промовираат, ненормативни форми на светоградење, односно релации, афекти, идентитетски позиции, телесни стилови и…

Continue Reading

Приказна за добра ноќ „Ана Голејшка Џикова – жената со сонце во себе “

Во отсуство на женски приказни коишто ќе ги пренесуваат женските искуства меѓу малите и големи момчиња и девојчиња, група на средношколци се одлучија да пишуваат „Приказни за добра ноќ“ за македонски жени што оставаат белег во нашатo општество. Инспирацијата е земена од постоечката книга „Приказни за добра ноќ за бунтовни…

Continue Reading

Препораки за спроведување на мировното образование во училиштата

Мировното образование ги опфаќа клучните концепти на образование и мир. Под образовен процес подразбираме организирано, систематско, институционално и формално  пренесување на знаење и вештини, како и пренесување на основни вредности и норми кои се прифатливи во одредено општество, но не го опфаќа концептот на мир. Пред се мораме да направиме…

Continue Reading

Отворен повик | Младинска размена “Реагирај против врсничко насилство и вознемирување“

Младинската размена „Реагирај против врсничко насилство и вознемирување“ е отворена за средношколци од територијата на град Скопје. 4 дневната младинска размена ќе се одржи од 31 јануари до 03 февруари во Кратово. Сите трошоци поврзани со хотелско сместување, храна, транспорт и материјали за работа се покриени од страна на организаторот. …

Continue Reading

End of content

No more pages to load

Close Menu