Отворен повик | Летна онлајн школа за недискриминација и еднаквост

Отворен повик | Летна онлајн школа за недискриминација и еднаквост

Здружението за едукативен развој Еквалис отвора повик за учесници на летната онлајн школа „Анти-дискриминАКЦИЈА- Младински активисти против дискриминацијата и промоција на еднаквост“. Летната школа е отворена за млади од 15 до 30 години од територијата на целата држава.

Летната школа на Еквалис се организира во периодот кога едукацијата и подигнување на јавната свест за дискриминацијата е потребна повеќе од  било кога, а особено по укинувањето за Законот за спречување и заштита од дискриминација.

Тематските модули коишто ќе бидат отворени преку оваа летна школа се:

  • Основни знаења и терминологија за разбирање на дискриминацијата
  • Мапирање на локации коишто се поврзуваат со конкретни случаи на дискриминација (училишта, ноќни клубови, јавен транспорт, театри или гласачки места)
  • Родово базирана дискриминација (со фокус на дискриминацијата на жените на работното место)
  • Дискриминација базирана на сексуална ориентација и родов идентитет (со фокус на пристапот до места за социјализација, ноќни клубови и останти безбедни простори од социјална природа за ЛГБТ+ заедницата)
  • Етнички базирана дискирминација (со фокус на дискриминација насочена кон Ромската заедница)
  • Дискриминација базирана на политички убедувања и гледишта (со фокус на прогон кон политички неистомисленици, неформални групи и протестни движења)
  • Дискриминација кон лицата со попреченост (со фокус на пристапноста на лицата со физичка попреченост)

 

Летната школа ќе се одржи во два модули. Првиот модул ќе започне на 24 август и ќе трае до 03 септември. Вториот модул ќе се одржи од 18 до 20 септември. Сесиите од летната школа ќе бидат онлајн и ќе се одвиваат на онлајн платформата Zoom. Времето предвидено по индвидуална сесија ќе се движи помеѓу 2 и 3 часа во зависност од опсегот на сесијата. Проектниот тим во мали групи може да се сретне со некои од учесниците на проектот во и надвор од Скопје, запазувајќи ги потребните протоколи за заштита од вирусот. Овие средби ќе бидат од социјална и неформална природа, додека сите едукативни сесии за школата ќе се одржат онлајн.

На летната школа ќе се работи по методите на неформално образование што вклучува интерактивни вежби, работа во групи, симулации, слушање и анализа на подкасти, квизови, дебати и пленарни дискусии. Сите интерактивни методи ќе бидат приспособени во дигитална верзија.

По завршувањето на летната школа учесниците ќе бидат поделени во неколку тимови во коишто ќе треба да организираат три вида на активности во коишто ќе го демонстрираат знаењето стекнато преку школата. Предводени од ментори и искусни обучувачи тимовите ќе треба да изработат медиумска кампања за промоција на еднаквост и недискриминација, фото приказни коишто ќе ги отсликуваат темите покренати во рамки на школата и панел дискусија којашто ќе треба да ја потенцира важноста на Законот за спречување и заштита од дискриминација, но и воопшто важноста на недискриминаторските практики во државата. Овие активности ќе бидат организирани и одржани во периодот од октомври до декември, 2020 година.

Учеството на сите активности во рамки на проектот е задолжително, а тоа ги вклучува двата модули на летната школа и активно учество во организирањето на настаните од втората фаза на проектот. По успешно завршување на проектот сите учесници ќе добијат сертификати за учество на проектот.

Сите заинтересирани апликанти потребно е да го пополнат формуларот за апликација достапен на следниот линк најдоцна до 18 август до 12:00 часот. Сите апликации коишто ќе пристигнат по предвидениот рок нема да бидат разгледани. Доколку имате дополнителни прашања, контактирајте не на info@ekvalis.org.mk.

Проектот „Анти-дискриминАКЦИЈА- Младински активисти против дискриминацијата и промоција на еднаквост“ е поддржан од Европската младинска фондација при Советот на Европа.

Leave a Reply