Оглас за вработување: Асистент за финансии и логистика

Оглас за вработување: Асистент за финансии и логистика

Здружението за едукативен развој Еквалис објавува повик за вработување  на 1(еден) асистент за финансии и логистика.

 

Асистентот за финансии и логистика ќе биде одговорен за:

  • Прием и продуцирање на организациски документи
  • Набавка на материјали и услуги според воспоставените правила на организација и според проектните потреби
  • Учество во подготовка на финансиски извештаи за тековно и идни проекти и ревидирање на буџети
  • Логистичка поддршка во организација на настани, работилници и младински програми коишто се тековни во организација

 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

  • Завршено високо образование или тековни студии (на повикот може да аплицираат и студенти)
  • Волонтерско или работно искуство во граѓанскиот сектор
  • Одлично познавање на англиски јазик (пишан и говорен)
  • Високо развиени комуникативни и аналитички способности
  • Искуство во организација и водење на активности со млади

 

Работното време за оваа позиција е 20 часа неделно (половина работно време), коешто е флексибилно и ќе биде во договор со проектниот координатор и/или проектниот асистент. Избраниот кандидат ќе биде ангажиран со договор за дело со месечен бруто надомест од 17, 150 денари.

Заинтересираните кандидати треба да испратат свое CV и мотивациско писмо на info@ekvalis.org.mk со назнака: За асистент за финансии и логистика. Крајниот рок за испраќање на пријавите е 19-ти ноември до 12:00 часот.

Апликациите коишто ќе пристигнат по предвидениот рок и коишто нема да бидат комплетни нема да бидат разгледувани. Апликантите коишто ќе влезат во потесен избор ќе бидат повикани на интервју.

Доколку имате дополнителни прашање, ве молиме испратете ги на info@ekvalis.org.mk.

Leave a Reply