Дали средните стручни училишта се подготвени да обезбедат соодветно место за пракса?

Ekvalis 3.10.2023 Вести за заедницата