Здружението за едукативен развој- Еквалис отвора повик за избор на членови за Младинската мрежа за еднаквост којашто ќе функционира како дел од структурата на Еквалис. Младинската мрежа за еднаквост ќе биде младинско тело коешто ќе има важна улога во работата на Еквалис, а ќе има и изразена компонента како платформа за  локално дејствување на младински активисти од целата држава. Членовите на Мрежата ќе бидат вклучени во предложување, спроведување и оценување на проектните активности во Еквалис,
Здружение за едукативен развој ЕКВАЛИС објавува повик за учество на тренинг „Перспективи на родовите и ЛГБТК+ младински движења“. Тренингот ќе отвори важни прашања и ќе постави визија за иднината на движењата за родова и ЛГБТИ+ еднаквост и ќе ги позиционира младите како важни предводниц*/чки на овие активистички движења. Повикот е отворен за млади на возраст 18 и 30 години кои се активни или имаат интерес да се активираат во полето на родовата и ЛГБТК+ еднаквост.

Annual Report 2021

Posted by admin on  April 28, 2022

0
Category: English, News
Association for Educational Development EKVALIS through the 2021 Annual Report highlights: Educational programs Activism & Youth Engagement Direct youth work and informal learning Networking and partnership Publications Throughout the past year, Ekvalis has been determined to keep up with the work with youth, through different means, approaches and methodologies. 2021 was a time when a big part of the challenges that came along with the covid-19 crisis got manageable, but life still hadn’t gotten much
Grupa “Hajde da…” (Serbia), Javni zavod Mladi zmaji (Slovenia),Udruga Ludruga (Croatia), Giosef Torino – Marti Gianello Guida A.P.S. (Italy) and Association for Educational Development EKVALIS (North Macedonia) are announcing an open call for participation in the project. The aim of the project is to support youth workers to respond to challenges in the context of youth mental health (especially in the context of the Kovid-19 virus pandemic) and to contribute to the development of quality youth work
Здружението за едукативен развој Еквалис отвора повик за учесниц(ч)ки на два тренинзи за средношколска демократија како дел од проектот „Младократија- Унапредување на демократската и партиципативна култура во претставничките тела на средните училишта“. Тренингот е отворен за средношколц(к)и од територијата на целата држава од прва, втора и трета година. Тренингот е отворен за ограничен број на учесници. Поради ковид протоколите истиот тренинг ќе се одржи на два пати за да има можност да се работи во