lang.png
lang.png
Младински програми

Дознајте повеќе за младинските програми за род и феминизам, активно граѓанство, креативно актвистички интервенции и онлајн активизам.

Програма за мировно обраозвание

Еквалис се залага за адресирање на теми поврзани со изградба на мирот, поттикнување на луѓе од различни етнички, како и социјални позадини да градат визии за заедничка иднина, како и овозможување на средина во којашто помирувањето настанува преку дијалог и отворен простор.

Програми за демократија

Еквалис активно се залага за подобрување на состојбата на демократијата во Северна Македонија. Нашата организација работи на обезбедување образовни можности за младите, граѓаните, активистите и едукаторите, кои ќе го олеснат градењето на инклузивни демократски општества.

Младинска мрежа за еднаквост

Младинската мрежа за еднаквост на Еквалис е опративно дело на организацијата што е составено од активисти од целата државата коишто работат на полињата: родова еднаквост, ЛГБТИ+ еднаквост и меѓуетнички соживот.

Визијата на Мрежата е инклузивно општество за сите млади.

Мисијата на Младинската мрежа за еднаквост е да ги вклучи младите од маргинални идентитети во процесите на донесување одлуки и да ги елиминира стигмите, предрасудите и стереотипите кон преку креирање безбеден простор, активизам, лобирање и локална волонтерска работа.

Дознај повеќе

Мрежи и партнерства

Национален младински совет на Македонија Дознај повеќе
Мрежа за медиумска писменост Дознај повеќе
Сојуз за младинска работа Дознај повеќе
Национална мрежа против хомофобија и трансфобија Дознај повеќе
Скопска парада на гордоста Дознај повеќе
ЕРА- ЛГБТИ Асоцијација за еднаквост за Западен Балкан и Турција Дознај повеќе
Платформа за родова еднаквост Дознај повеќе
Работна група за младински прашања и политики при Министерство за образование и наука Дознај повеќе

Донатори